Deelnemers focusgroep gezocht

21 augustus

Terug

Denk mee over de begeleiding van mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+)

Voor focusgroep van het onderzoek “EVB+ in beeld!” in Hoogeveen op 10 oktober zoeken wij:
Professionals en verwanten van mensen met een EVB+

Het kennisplatform EVB+ onderzoekt succesfactoren in de zorgrelatie tussen mensen met een EVB+ en professionals die met hen werken. Professionals en verwanten hebben veel kennis over deze factoren. Daarom willen de onderzoekers graag met jullie in gesprek gaan. Verwanten kunnen ouders, broers, zussen of andere familieleden zijn die regelmatig contact hebben met de persoon met een EVB+. Professionals zijn bijvoorbeeld persoonlijk begeleiders, cluster leiders, gedragsdeskundigen of managers.

Wil jij meedenken over succesfactoren in de zorgrelatie tussen mensen met een EVB+ en hun begeleiders? Dat kan door deel te nemen aan een focusgroep van het onderzoek.

Wat is een focusgroep?

In een focusgroep discussieert een groep mensen over een bepaald onderwerp. In dit onderzoek is het onderwerp de zorgrelatie tussen mensen met een EVB+ en hun begeleiders. Het doel van de focusgroep is om de werkzame elementen in deze zorgrelatie in kaart te brengen. De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers. De onderzoeker begeleidt de discussie door vragen te stellen of opdrachten te geven aan de groep.

Praktische informatie deelname focusgroep

Waar en wanneer wordt de focusgroep gehouden?
De focusgroepen vindt plaats op 10 oktober 2019 van 11.00 – 13.30 uur in Hoogeveen.

Is er een vergoeding?
Reiskosten worden vergoed.

Aanmelden of vragen?

Wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Rianne Simons (junior onderzoeker) via rsimons@pluryn.nl of 06-34465059. Neem ook bij vragen gerust contact op.