Diagnostiek bij mensen met EVB+

04 april

Terug

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is door werkgroep Diagnostiek een overzicht gemaakt van de diagnostische instrumenten die kunnen worden ingezet bij mensen met EVB+.

Voor de totstandkoming van dit overzicht is uitgegaan van de Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking (bijlage C). Er is een selectie gemaakt van de instrumenten die geschikt zijn voor diagnostiek bij mensen met EVB+.

De diagnostische instrumenten zijn onderverdeeld in zes rubrieken zodat duidelijk is bij welke vraag welke instrument ingezet kan worden: 1) Verstandelijke mogelijkheden; 2) Adaptief gedrag; 3) Gezondheid; 4) Context; 5) Ontwikkelingsverloop en Ontwikkelingsfactoren; en 6) Probleemgedrag.

Je vindt het overzicht hier.

In november 2021 werd een overzicht gepubliceerd van methodieken en hulpmiddelen die kunnen worden ingezet bij mensen met EVB+.

Overzicht methodieken en hulpmiddelen voor mensen met EVB+

Er wordt op dit moment gewerkt aan een overzicht van behandelmogelijkheden.