DIAGplatform online

17 oktober

Terug

Adaptieve vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om goed in de eigen omgeving te kunnen functioneren. Recent is er een digitaal platform gelanceerd over het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) en onderzoek van Hinke Drijver hiernaar. Daarmee kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking meten en zo hun kwaliteit van leven verbeteren.

Meer informatie