Eindrapportage onderzoek KPMG

12 juni

Terug

Inzicht in (persoons)kenmerken die mogelijk onderscheidend zijn voor actualisatie zorgprofiel voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (zware) gedragsproblematiek (VG7).

Het onderzoek probeert inzichtelijk te maken of er (persoons)kenmerken zijn die onderscheidend zijn, waarmee mogelijk subdoelgroepen geïdentificeerd kunnen worden binnen VG7-populatie zodat zowel het CIZ (als indicerende partij) als het zorgkantoor en zorgaanbieders (voor het organiseren van de zorg) dit kunnen toepassen. Daarnaast is gekeken welke kenmerken mogelijk informatie geven over de (inrichting van) zorg wanneer op basis van (persoons)kenmerken geen onderscheid gemaakt kan worden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen subdoelgroepen. Er wordt een inhoudelijke aanpassing van het VG7-profiel aanbevolen, die beter aansluit bij de doelgroep en professionele ruimte biedt om in te spelen op veranderde context en om passende zorg te bieden. Er zijn enkele punten geidentificeerd waarop het profiel geactualiseerd kan worden.

Lees verder over de onderzoeksresultaten.