Fysieke leefomgeving en moeilijk verstaanbaar gedrag

17 mei

Terug

Effecten van buurt, gebouw en interieur op mensen met een verstandelijke beperking

Een groene buurt, een fijne kamer, voldoende ventilatie: de fysieke leefomgeving lijkt een belangrijke invloed te hebben op mensen met een verstandelijke beperking in de langdurige zorg. Maar hoever reikt die invloed precies? Daar is maar weinig over bekend. Een groep wetenschappers, afkomstig uit diverse sectoren, boog zich over deze problematiek en maakte een inventarisatie.

De groep kwam met een handzame inventarisatie van de omgevingsfactoren en de beschrijving van de algemene begrippen. Hiermee is goed inzichtelijk gemaakt welke kennis er op verschillende schaalniveaus (stedenbouw, gebouw en interieur) aanwezig is op het gebied van de fysieke leefomgeving en de invloed op mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve zorgvraag.

Lees verder