Gebruik biofeedback in de zorg voor mensen met EVB+

03 april

Terug

Vanuit het onderzoek EVB+ in Beeld werd in februari 2023 een themadag georganiseerd over het gebruik van biofeedback in de zorg voor mensen met EVB+.

Aan de hand van de aanpak ‘Begeleidingsethiek’ is gesproken over het gebruik en de implementatie van de Sense-it app bij begeleiders van mensen met EVB+. De gebruiker van deze app krijg een waarschuwing wanneer zijn hartslag te hoog oploopt. Via een melding op de telefoon krijg de gebruiker suggesties om de hartslag te verlagen. Deze technologie is relevant omdat onderzoek aantoont dat begeleiders vaak spanning ervaren wanneer zij mensen met EVB+ ondersteunen.

In de bijeenkomst werd geconcludeerd dat deze app van toegevoegde waarde kan zijn in de zorg voor mensen met EVB+. Zowel vanwege de gezondheid en werkplezier van begeleiders, als vanwege het uiteindelijke effect op de mensen die zij begeleiden. Er zijn allerlei opties genoemd om te zorgen voor een goede implementatie en goed gebruik van de app. Zowel ten aanzien van de app zelf, als ten aanzien van de begeleiding van de gebruiker en het team. 

Het verslag van de bijeenkomst vind je hier