Gespecialiseerde clientondersteuning structureel beschikbaar voor mensen met een complexe zorgvraag

21 augustus

Terug

Het Ministerie van VWS heeft in juni 2023 bekend gemaakt dat gespecialiseerde cliëntondersteuning tot ten minste 2028 in heel Nederland structureel aangeboden zal worden. Vanaf 2019 liepen verschillende pilots waaronder: de Netwerkgidsen voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking ((L)VB) en de Bondgenoten voor naasten van mensen met andere complexe ondersteuningsvragen. Inmiddels is de meerwaarde van deze pilots aangetoond en is besloten om deze vorm van ondersteuning structureel aan te bieden.

De gespecialiseerde cliëntondersteuner werkt domein-, regio-, en wetoverstijgend om cliënten én hun naasten te ondersteunen bij het vinden van passende zorg. Een gespecialiseerde cliëntondersteuner biedt intensievere en langdurigere ondersteuning dan een reguliere cliëntondersteuner. Waar nodig zoeken zij samen met zorginstanties en -aanbieders naar maatwerkoplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening.

Lees verder