Handreiking voor familie van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

16 januari

Terug

Er is een nieuwe handreiking voor familie die gaat over zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De handreiking gaat uit van de richtlijn probleemgedrag en biedt verwanten meer duidelijkheid over hoe zij aanvullend kunnen zijn bij beeldvorming en diagnostiek voor hun naaste (met een verstandelijke beperking en probleemgedrag). Dit bevordert een multidisciplinaire en dus brede kijk op de problematiek. Het doel is om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren.

De handreiking beschrijft onder andere de volgende processen:

  • het gedrag in beeld brengen
  • verdere diagnose en beeldvorming
  • behandelen en begeleiden

De handreiking en de folder zijn gemaakt in samenwerking met buro Opaal en is gefinancierd door VWS. Ze zijn te bestellen bij KansPlus.

Meer informatie