Kanslijn 5 uitgewerkt voor mensen met EVB+

22 augustus

Terug

In 2022 zijn een aantal thema’s of kanslijnen (zie Transitieakkoord) benoemd in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen het Kennisplatform EVB+ werkt de Themagroep Beleid & Organisatie deze kanslijnen verder uit, speciaal voor de zorg voor mensen met EVB+.

De eerste kanslijn die is uitgewerkt is Kanslijn 5: (Meer) samen zorg dragen: professionals, familie en het netwerk van mensen met EVB+. Gebruik de Kanslijn ter inspiratie of deel ‘m met collega’s.

Bekijk hier Kanslijn 5