Kenmerken ondersteuningsbehoeften

27 september

Terug

In de nieuwste uitgave van NTz schrijven Embregts et al. over de kenmerken en ondersteuningsbehoeften van mensen met een licht of ernstig verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag en psychische problematiek.

De redactie en auteurs zijn benieuwd naar reacties. Draagt deze inbreng volgens u bij aan het onderzoek, de praktijk en het beleid met betrekking tot complexe zorg of juist niet en waarom? U kunt uw reactie tot uiterlijk 14 oktober a.s. sturen naar redactiesecretariaatNTZ@gmail.com. Dat kan in de vorm van een opinie, maar ook in een korte reactie. In de volgende editie komt de redactie hier dan op terug.

Het volledige artikel is hier te vinden: https://lnkd.in/e8p4NUw4