Kenmerken VG7 plus

21 mei

Terug

Op 15 april organiseerde de VGN, samen met ASVZ en ’s Heeren Loo, een online bijeenkomst over de subgroep VG7 plus.

Door ASVZ en ’s Heeren Loo is gewerkt aan het formuleren van kenmerken om deze subgroep te kunnen onderscheiden. In januari is een eerste toetsing hiervan gedaan onder zo’n twintig aanbieders. Deze toetsing bood perspectief om met de NZa, VWS en ZN verder te onderzoeken of differentiatie op basis van deze kenmerken mogelijk is. Waardoor er mogelijk differentiatie in de bekostiging voor VG7 mogelijk is.