Corona en mensen met EVB+

05 juni

Terug

Op deze pagina hebben we informatie verzameld over Corona in de gehandicaptenzorg, specifiek voor mensen met EVB+.

Corona en probleemgedrag

29 juni – Lessen uit lockdown vasthouden

Bij sommige mensen leidde de lcokdown tot een afname van het probleemgedrag. ‘De rust die deze tijd brengt, doet hem echt goed. Vooral het wegvallen van de druk om in de ochtend weg te moeten.’ Deze cliënt is opgeleefd in de coronatijd. Het vinden van een passend, nieuw normaal voor hem, dat wordt de nieuwe uitdaging waar het team de komende tijd met het CCE naar gaat kijken. Lees meer

1 mei – Webinar Coachen op afstand

CCE-consulent Gerben Bergsma gaf een webinar over coachen op afstand bij probleemgedrag. Hoe begeleid je teams wanneer je slechts beperkt of zelfs helemaal geen persoonlijk contact kunt hebben met collega’s en medewerkers? En dat terwijl een toename van probleemgedrag, juist in deze tijden, te verwachten is. Meer informatie

9 april – Social distancing en probleemgedrag in de gehandicaptenzorg

De maatregelen die genomen worden om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend, ook in de gehandicaptenzorg. Zorgprofessionals en familieleden houden afstand tot cliënten. Dat kan leiden tot ontstaan of verergeren van probleemgedrag. CCE consulent Pien Dekkers geeft drie eenvoudige tips, die zorgprofessionals kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Meer informatie

Consultaties en meerzorg van CCE gaan zo veel mogelijk door in tijden van corona, maar anders dan gebruikelijk. Samen met zorgprofessionals zoeken we naar alternatieve methodes en creatieve oplossingen die werken. Want juist nu is het belangrijker dan ooit om te voorkomen dat cliënten en betrokken professionals vastlopen met ernstig probleemgedrag. Meer informatie

De andere kant van de corona

7 mei – Blog van Simon van der Weele over de andere kant van de coronamaatregelen.

Sommige cliënten hebben baat bij de nieuw hervonden rust. ‘Rust, structuur en een vast gezicht. Het is geen nieuws dat dit mensen goed doet.’ Lees de blog van Simon.

6 mei – Terug naar de bedoeling

Een interview met Michael Weijzig, senior begeleider bij de Prinsenstichting, door BPSW. Michael vertelt dat de coronatijd een moeilijke tijd is. En dat het ook leidt tot een hechtere samenwerking tussen wonen en dagbesteding. Hierdoor helpt het om ‘weer terug te komen bij de bedoeling’. Lees het interview.

Familie en naasten (op afstand)

9 juni – Mijn hart huilde van blijdschap, ik kon mijn kind weer aanraken

Artikel in het Nederlands Dagblad over een moeder die na tweeënhalve maand haar zoon Vincent (17) weer ziet. Lees het artikel (evt. hier alleen het pdf-bestand)

27 mei – Het telbare telt

Een nieuwe blog van Karin Bokhove over hoe ze het contact verliest met haar zoon Kofi, die autisme en een verstandelijke beperking heeft, door de coronamaatregelen. Lees de blog

18 mei – Maatwerk in de bezoekregeling moet, omdat we zo divers zijn.

De woning als ‘extended family’. Het verhaal van Severinus.

30 april – “Zij mist mij anders”.

Een blog van Wilma Klaassen, moeder van een jonge vrouw met een ernstige verstandelijke beperking, epilepsie en autisme, die sinds 2016 in Nieuw Woelwijck woont. Nu zij niet bij haar op bezoek kan komen, vraagt Wilma zich af: mist zij mij ook? Zie link

Hoe ondersteun je naasten het beste in deze tijd? Op het Kennisplein is een speciale website gemaakt. Zie link

Enquête van Nederlandse Vereniging voor Autisme: ‘Mensen met autisme en een verstandelijke beperking die in instellingen leven, verkeren door de coronamaatregelen in grote psychische nood.’ Zie link

Philadelphia lanceert Sophi: een platform voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Zie link

Ethische vragen

Relief heeft een besloten forum opgericht voor professionals in de langdurige zorg. Hier kunnen ethische vraagstukken rondom bijv. corona in beslotenheid worden besproken en gedeeld. Kostenloos aanmelden door te mailen naar info@relief.nl

Reliëf maakte een handreiking ethische vraagstukken en corona in de langdurige zorg met adviezen voor de morele dilemma’s waar deze crisis ons voor plaatst. 

Mentale ondersteuning voor zorgprofessionals

Er zijn verschillende landelijke initiatieven om zorgprofessionals te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Uit een door VGN gehouden rondvraag onder HR-managers blijkt dat hier veel behoefte aan is. VGN vat de mogelijkheden samen. Meer informatie

Daginvulling voor mensen met EVB+

Digidagbesteding.nl biedt een enorme hoeveelheid tips voor daginvulling. Je kunt specifiek zoeken op Ernstig Verstandelijke Beperking. Hieronder een aantal ideeën voor mensen met EVB+.

Diverse webcams: via webcams live meekijken met dierentuinen, stranden, toeristische plekken, bouwprojecten Live-beelden van bouwprojecten in Nederland, van het verkeer, van toeristische plekken, van dierentuinen, van havens, van allerlei stranden.

Tovertafelspellen vrij beschikbaar: medewerkers van de Tovertafel willen helpen waar ze kunnen en maken daarom tot 1 juni alle spellen op de Tovertafels gratis beschikbaar.

Games voor mensen met een ernstige (meervoudige) beperking: een activiteit waar vrijwilligers, stagiairs en LVB assistenten gezamenlijk games ontwerpen en ontwikkelen. Deze games zijn bijna altijd bedoeld voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Robinswereld.nl: een educatieve game speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. In Robins Wereld zijn 6 spellen te vinden aan de hand waarvan kinderen de vaardigheden aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen trainen. Kinderen kunnen de game zelfstandig of onder begeleiding spelen. Voor het spelen van Robins Wereld heb je een Ipad nodig. Je kunt de game spelen zolang je wilt. 1 spel duurt ongeveer 10 minuten

Beweegkaarten en -tassen: het beweegteam van Siza heeft beweegkaarten en -tassen ontwikkeld. Op de kaarten staan activiteiten als gooien, parcours of bellenblaas. Er staan ook pictogrammen bij zodat begeleiding en cliënt samen kunnen kiezen wat ze zullen gaan doen. Er worden tips gegeven en ook uitdagingen om de activiteit makkelijker of moeilijker te maken. De beweegtassen bestaan uit attributen die tot fysieke activiteit aanzetten, zoals ballen, ballonnen en een bellenblaas.

Bellenblaasmachine: een bellenblaasmachine die voor veel speelplezier zorgt. Bij het ingedrukt houden van de knop blijven de bellen uit de bellenblaasmachine komen. Wanneer de knop los gelaten wordt, stoppen ook de bellen.

Voorlezen plus: een voorleesboek, gemaakt op maat van de luisteraar en met toevoeging van zintuiglijke prikkels. Voorlezen-plus is goed bruikbaar voor de invulling van kwaliteitstijd en vormt een zinvolle uitbreiding van het activiteitenaanbod voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Werkboek ontspannings- en contactoefeningen: Het team Educatie & Training binnen Cosis heeft een werkboek samengesteld met ontspannings- en contactoefeningen voor kinderen. In het werkboek staan 15 leuke, uitnodigende en praktische oefeningen voor ouder en kind. De oefeningen zijn gebaseerd op de methodiek Sherborne.

Digitale prentenboeken of maak een digitaal levensboek

Corona en de WZD

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus, zijn soms drastische maatregelen nodig om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden. Daarom is er ruimte om af te wijken maar blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Wat betekent dit voor de verplichtingen uit de Wzd en de Wvggz gezien de beperkende maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus? Meer informatie

Preventie & Behandeling

Het medisch paspoort en een gespreksleidraad zijn twee nieuwe hulpmiddelen waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden op situaties waarin iemand met een verstandelijke beperking ernstig ziek wordt door corona. 

Algemene informatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Landingspagina’s van VGN: informatie over het coronavirus en de gehandicaptenzorg: maatregelen, veelgestelde vragen, tips, inspirerende voorbeelden en adviezen.

Kennisplein Gehandicaptensector: veel (praktische) informatie, materialen en ideeën voor cliënten en begeleiders en veel gestelde vragen.

Kennisvragen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil zorgorganisaties graag ondersteunen in het verlenen van passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de Corona-crisis. Dat doen zij door vragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op korte termijn te beantwoorden. Wetenschappers van alle aangesloten Academische Werkplaatsen verzamelen hiervoor samen recente wetenschappelijke kennis uit  binnen- en buitenland. Meer informatie

Good practices

Good practices van eigen organisaties kunnen breder worden verspreid. Hierbij de oproep op deze te mailen naar corona@vgn.nl of naar info@kennispleingehandicaptensector.nl