Corona en mensen met EVB+

Terug

Algemene kennis rondom Corona en mensen met een verstandelijke beperking

Landingspagina’s van VGN: Informatie over coronavirus en gehandicaptenzorg: maatregelen, veelgestelde vragen, tips, inspirerende voorbeelden en adviezen

Kennisplein Gehandicaptensector.  Specifiek voor begeleiders. Hier vind je o.a. materialen voor cliënten en begeleiders, ideeën en veel gestelde vragen.

Daginvulling voor mensen met EVB+

Er is een mooi overzicht beschikbaar met 101 tips voor een leuke en leerzame dag met structuur. Zie link. Veel hiervan is niet geschikt voor mensen met EVB+. Daarom onderstaande selectie.

Robinswereld.nl

Een educatieve game speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. In Robins Wereld zijn 6 spellen te vinden aan de hand waarvan kinderen de vaardigheden aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen trainen. Kinderen kunnen de game zelfstandig of onder begeleiding spelen. Voor het spelen van Robins Wereld heb je een Ipad nodig. Je kunt de game spelen zolang je wilt. 1 spel duurt ongeveer 10 minuten.

Beweegkaarten en -tassen

Het beweegteam van Siza heeft beweegkaarten en -tassen ontwikkeld. Op de kaarten staan activiteiten als gooien, parcours of bellenblaas. Er staan ook pictogrammen bij zodat begeleiding en cliënt samen kunnen kiezen wat ze zullen gaan doen. Er worden tips gegeven en ook uitdagingen om de activiteit makkelijker of moeilijker te maken. De beweegtassen bestaan uit attributen die tot fysieke activiteit aanzetten, zoals ballen, ballonnen en een bellenblaas.

Werkboek ontspannings- en contactoefeningen

Het team Educatie & Training binnen Cosis heeft een werkboek samengesteld met ontspannings- en contactoefeningen voor kinderen. In het werkboek staan 15 leuke, uitnodigende en praktische oefeningen voor ouder en kind. De oefeningen zijn gebaseerd op de methodiek Sherborne.

Voorlezen plus

Een voorleesboek, gemaakt op maat van de luisteraar en met toevoeging van zintuiglijke prikkels. Voorlezen-plus is goed bruikbaar voor de invulling van kwaliteitstijd en vormt een zinvolle uitbreiding van het activiteitenaanbod voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Social distancing

De maatregelen die genomen worden om het coronavirus in te dammen zijn ingrijpend, ook in de gehandicaptenzorg. Zorgprofessionals en familieleden houden afstand tot cliënten. Dat kan leiden tot ontstaan of verergeren van probleemgedrag. CCE consulent Pien Dekkers geeft drie eenvoudige tips, die wellicht helpend kunnen zijn voor zorgprofessionals, in deze moeilijke tijden. Meer informatie

Familie (op afstand)

Ik haalde mijn gehandicapte zoon naar huis: ‘Juist nu willen we ons kwetsbare mannetje bij ons hebben: Volkskrant

De blog van een moeder: Fiesta Corona

Het belang van een leefbare thuisituatie. Interview in Zorgvisie

Preventie & Behandeling

Tips over preventiemaatregelen tegen besmetting van corona in de gehandicaptenzorg. Liveblog van Vilans

Het medisch paspoort en een gespreksleidraad zijn twee nieuwe hulpmiddelen waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden op situaties waarin iemand met een verstandelijke beperking ernstig ziek wordt door corona. 

Consultaties CCE

Consultaties en meerzorg van CCE gaan zo veel mogelijk door in tijden van corona, maar anders dan gebruikelijk. Samen met zorgprofessionals zoeken we naar alternatieve methodes en creatieve oplossingen die werken. Want juist nu is het belangrijker dan ooit om te voorkomen dat cliënten en betrokken professionals vastlopen met ernstig probleemgedrag. Meer informatie

Kennisvragen

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen wil zorgorganisaties graag ondersteunen in het verlenen van passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking ten tijde van de Corona-crisis. Dat doen zij door vragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking op korte termijn te beantwoorden. Wetenschappers van alle aangesloten Academische Werkplaatsen verzamelen hiervoor samen recente wetenschappelijke kennis uit  binnen- en buitenland. Meer informatie

Tips voor begeleiders

Cordaan heeft informatie en tips gepubliceerd voor begeleiders. Meer informatie

Corona en de WZD

In deze periode waarin beperkende maatregelen worden geadviseerd vanwege het coronavirus, zijn soms drastische maatregelen nodig om risico’s voor kwetsbare cliënten te vermijden. Daarom is er ruimte om af te wijken maar blijft goed hulpverlenerschap voorop staan. Wat betekent dit voor de verplichtingen uit de Wzd en de Wvggz gezien de beperkende maatregelen die genomen zijn in verband met het coronavirus? Meer informatie

Good practices

Good practices van eigen organisaties kunnen breder worden verspreid. Hierbij de oproep op deze te mailen naar corona@vgn.nl of naar info@kennispleingehandicaptensector.nl