Leidraad perspectief op persoongerichte zorg: uitgebreid voor mensen met VB en een intensieve zorgvraag (VG7)

21 augustus

Terug

In opdracht van de VGN heeft Bureau HHM een nieuwe Leidraad Perspectief op persoonsgerichte zorg ontwikkeld. Specifiek voor mensen met VG7.

Omdat het aantal signalen over knelpunten rondom mensen met een VG7 toeneemt, is er voor deze doelgroep een beschrijving van passende zorg ontwikkeld, als richtinggevend kader. De specificatie ‘Passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag’ is gericht op de invulling van en randvoorwaarden voor de zorgverlening aan mensen met een VG7-zorgprofiel met, waar mogelijk, specifiek aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB). De beschrijving moet uiteindelijk leiden tot bredere implementatie van passende zorg in de praktijk.

Lees verder op de website van VGN

Download hier de Leidraad voor mensen met beperkingen en intensieve zorgvragen