Leidraad Perspectief op Persoonsgerichte zorg EVB+

20 oktober

Terug

Vanuit de VGN is een traject gestart waarin leidraden worden ontwikkeld voor de zorg aan mensen met een complexe zorgvraag. De ontwikkeling van de leidraad rondom mensen met EVB+ is dit voorjaar gestart. In de leidraad wordt op hoofdlijnen aangegeven wat nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren voor mensen met EVB+. Er ligt op dit moment een conceptversie. Deze conceptversie wordt breder uitgezet in het veld, middels veldtesten. Aanmelden voor deze veldtesten kan via de VGN: mkersten@vgn. Definitieve leidraad wordt vastgesteld in het voorjaar 2021.

Lees meer