Onderzoek EVB+ in beeld! is gestart

11 december

Terug

Op 1 december 2018 is het onderzoek van EVB+ in beeld officieel gestart! Samen met alle deelnemende zorgorganisaties aan het platform EVB+ én in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC Nijmegen en de Radboud Universiteit kunnen we beginnen aan het onderzoek EVB+ in beeld!

Van links naar rechts: Renske Koordeman, Rianne Simons, Maaike Hermsen

Het projectteam van het onderzoek is inmiddels compleet. Rianne Simons (onderzoeker), Renske Koordeman (senior onderzoeker), Maaike Hermsen (Lector HAN), Roy Otten (Hoofd R&D Pluryn en hoogleraar bij Radboud Universiteit), Angela Prudon (docent-onderzoeker HAN), Hennie van Veen (docent-onderzoeker HAN) en Eveline Schavemaker (projectleider en coördinator Kennisplatform EVB+) dragen zorg voor de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Samen met het projectteam en alle aangesloten zorgorganisaties bij het Kennisplatform EVB+ en de kennisinstellingen zetten wij ons de komende vier jaar in om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen mensen met een EVB+ en professionals. Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies waarover we veel willen communiceren via bijvoorbeeld het Kennisplein Gehandicaptensector en de site van het Kennisplatform EVB+. We vinden het belangrijk om het proces van het onderzoek ook in beeld te brengen via foto’s en filmpjes. Daarnaast betrekken we verschillende professionals, verwanten én ervaringsdeskundigen die te maken hebben met mensen met EVB+. De belangrijkste opbrengst van dit onderzoek is de ontwikkeling van scholingsaanbod voor (aankomende) professionals.