Meer onderzoek naar mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking nodig

17 augustus

Terug

‘Er moet meer aandacht komen voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland.’ Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van onderzoek.

Het College heeft DSP-groep gevraagd om onderzoek te doen. Uit het rapport ‘Een waardig leven: verkennend onderzoek naar de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland in het licht van het VN-verdrag handicap’¬†blijkt dat zorgpersoneel en naasten hard werken om mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking een zo waardig mogelijk leven te geven. Maar door tijdgebrek of wisselingen onder het zorgpersoneel lukt dit niet altijd.

De bevindingen uit het verkennende onderzoek geven aanleiding om verder onderzoek te doen naar de basis en de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor een waardig leven waarin mensenrechten worden verwezenlijkt.