Monitor zicht op gehandicaptenzorg 2020: zorgen over meerzorg

17 augustus

Terug

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Monitor zicht op gehandicaptenzorg 2020 uitgebracht, waarin de stand van de gehandicaptenzorg en de ontwikkelingen in de langdurige gehandicaptenzorg in beeld zijn gebracht. Bij de bestudering van de gegevens viel het de NZa op dat vooral opvallende stijgingen waren in dagen bij meerzorg (+51 procent) en pgb (+41 procent). Reden om die twee nader onder de loep te nemen.

Zorgen over meerzorg

Met meerzorg kunnen aanbieders extra zorg leveren aan cliënten voor wie het integrale zorgpakket niet genoeg is. In de afgelopen jaren doet men steeds meer beroep op meerzorg. Het overgrote deel van de uitgaven aan meerzorg (91 procent) gaat naar cliënten met een verstandelijke beperking en een zware gedragsproblematiek (VG7). Tegelijkertijd lijken de cijfers te zeggen dat meerzorg een meer structureel karakter krijgt. Dit geeft reden tot zorg over de betaalbaarheid.

De NZa ziet dat meer cliënten in dit zorgprofiel gebruik maken van meerzorg. Een oorzaak is niet eenduidig aan te wijzen. Komt het door de groeiende aandacht voor de meerzorgregeling, of bijvoorbeeld door personeelstekorten waardoor cliënten instabieler werden en meerzorg werd ingezet? De stijging wordt in ieder geval niet (volledig) verklaard wordt door een toename in cliënten.

Meer informatie over de monitor vind je hier.