NZa-onderzoek tekorten VG7

15 november

Terug

In de afgelopen maanden zijn twee onderzoeken over VG7 door HHM uitgevoerd. Het onderzoek van VWS richtte zich op een concrete en objectieve probleemanalyse van de knelpunten rond VG7. Dit moet leiden tot aanknopingspunten voor structurele oplossingen. Het onderzoek van de NZa was een verkennende analyse VG7 die erop gericht was om te komen tot een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging voor deze groep. Dit laatste onderzoek is nu gepubliceerd en biedt de basis voor een tijdelijke tegemoetkoming van aanbieders met grootste financiële VG7-knelpunten.

Lees verder