NZa, ZN en VGN onderzoeken differentiatie in bekostiging van VG7

15 april

Terug

De zorg voor mensen met een VG7 staat al enkele jaren onder druk. De tarieven voor deze zorg sluiten niet goed
aan bij de zorg die deze mensen nodig hebben. Daarom onderzoeken de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gezamenlijk de volgende
twee sporen op weg naar een passende oplossing: 1) Aanpassing van de VG7-tarieven van de bestaande prestaties;
en 2) Aanpassing van de prestatiestructuur die het mogelijk maakt te differentiëren in de bekostiging voor twee
subgroepen binnen het profiel VG7.
Lees hier verder