Onderzoek naar invloed van voedingssupplementen op gedrag

07 februari

Terug

David Gast heeft onderzoek gedaan naar het effect van voedingssupplementen op agressief gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking. Kunnen voedingssupplementen worden ingezet om agressie te verminderen?

Onderzoek

De onderzoeksgroep bestond uit mensen van tussen de 12 en 40 jaar die in een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking wonen of dagbesteding ontvangen, en agressief gedrag vertonen. De deelnemers kregen dagelijks een voedingssupplement, of een placebo, en agressie-incidenten werden dagelijks gemeten.

Corona en de conclusies

“We vonden geen significant verschil tussen het gemiddelde aantal agressie-incidenten in de actieve- en placebogroep”, antwoordt David als we hem vragen naar de resultaten. “Helaas brak de COVID-19-pandemie uit toen het onderzoek liep. Mogelijk hebben de coronamaatregelen effect gehad op de uitkomsten. Het zou daarom wenselijk zijn dit onderzoek nog eens te doen, zonder zo’n grote verstorende factor. De onderzoeken die we nu gedaan hebben, leveren in ieder geval te weinig bewijs om voedingssupplementen grootschalig in te zetten bij mensen met een verstandelijke beperking en agressief gedrag. Wel vonden we een vermindering van ongeveer 25% agressie als we de begin- en eindmetingen met elkaar vergeleken, maar dit was zowel in de placebo-, als in de supplementengroep. Dat kan onder andere aan het placebo-effect hebben gelegen en wijst erop dat het meedoen aan het onderzoek over het algemeen een gunstig effect had op het gedrag van de deelnemers.”

Lees meer