Ontwikkelingen meerzorg in kaart gebracht

26 juni

Terug

In de gehandicaptenzorg stijgt het aantal cliënten dat gebruikmaakt van meerzorg sinds 2015. Deze regeling maakt maatwerk mogelijk en is belangrijk voor het organiseren van een passend aanbod voor de meest complexe cliënt. De NZa en het Zorginstituut onderzochten het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg dat meerzorg ontving tussen 2019 en 2021. De onderzoeksresultaten staan in een nieuwe informatiekaart.

De NZa en ZN willen met deze cijfers en bevindingen het gesprek aangaan met veldpartijen om deze cijfers verder te duiden en te verklaren. Deze gesprekken en de eventuele aanbevelingen die daaruit voortkomen, zullen nader onderzocht en/of gepubliceerd worden.

Lees hier verder en vind de factsheet