Overzicht methodieken en hulpmiddelen voor mensen met EVB+

09 december

Terug

Door de werkgroep Methodiek van Kennisplatform EVB+ is een overzicht gemaakt van de methodieken en hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt in de zorg voor mensen met EVB+.  

Per methodiek of hulpmiddel wordt een korte omschrijving gegeven. Waar nodig wordt beschreven hoe deze ingezet kan worden voor mensen met EVB+. Daarnaast wordt verwezen naar actuele bronnen en websites om meer informatie over de methodiek of het hulpmiddel te vinden.  

Alle methodieken en hulpmiddelen zijn onderverdeeld in verschillende rubrieken zodat duidelijk is bij welke vraag welke methodiek of hulpmiddel gebruikt kan worden. Dit zijn de volgende rubrieken: 

  • Algehele aanpak 
  • Begrijpen en veranderen van gedrag 
  • Ontwikkeling en Behandeling (of Therapie) 
  • Relatie cliënt – begeleider 
  • Autisme 
  • Communicatie 
  • Netwerk rondom mensen met EVB+ 
  • Seksualiteit 

Bekijk het overzicht