Review artikel over de interactie tussen clienten en professionals

23 november

Terug

Review over de factoren die invloed hebben op de interactie tussen professionals en mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Een belangrijke opbrengst van het onderzoek EVB+ in beeld!

Op grond van een literatuurreview werden op 3 niveaus thema’s geïdentificeerd die invloed hebben op de interactie : 1. Op cliënt niveau: gedrag, emoties, mate van beperkingen; 2. Op begeleiders niveau: wijze en kenmerken van interactie, kennis, psychologische bronnen, attributies, attitudes, omgang met emoties; 3. Op context niveau: groepsgrootte, team, organisatie, omgang met verwanten. In het artikel worden deze factoren geïntegreerd in het AAIDD-model. Daarmee ontstaat een mooi overzicht over de mogelijkheden om de relatie tussen cliënten en professionals te beïnvloeden.

Zie Kennisbank