Samenwerking gestart werven medewerkers

28 september

Terug

Het personeelstekort op de complexe cliëntgroepen is de grootste zorg voor gehandicaptenzorgorganisaties. Iedere organisatie kampt met min of meer hetzelfde formatieprobleem bij hun complexe groepen. Zij werken echter (nog) niet samen aan een oplossing. CZ zorgkantoor heeft daarom recruitment expert Freddify gevraagd een aanpak te presenteren voor een regionale samenwerking (Zuid-Hollandse eilanden) op dit vlak.

Lees meer