Samenwerking rondom met name complexere doelgroepen

28 september

Terug

Zorgkantoor Zilveren Kruis maakt zich zorgen over de gehandicaptenzorg in de regio Utrecht en ‘t Gooi. Het lijkt erop dat de regio op termijn onvoldoende zorg kan bieden aan mensen met een handicap. Daarom tekenden de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht en Zilveren Kruis een intentieverklaring om de continuïteit en toegankelijkheid van gehandicaptenzorg in de regio te waarborgen. Met name rondom de zorg aan de complexere doelgroepen wordt gekeken waar de complexere zorg plaats kan vinden en hoe er voor gezorgd kan worden dat er voldoende plekken beschikbaar zijn, nu en in de toekomst.

Lees verder