Sensonate.nl

23 april

Terug

Een nieuw digitaal platform waar ouders, begeleiders en leerkrachten ervaringen, kennis en hulpmiddelen vinden op het gebied van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

De website bevat vier onderdelen:

  1. Kennis: duidelijke uitleg in woord en beeld van begrippen rondom autisme, verstandelijke beperking, prikkels, prikkelverwerking en ‘een goed leven’;
  2. Ervaringen: ervaringsverhalen die inspireren om anders te kijken naar gedrag en om signalen van onder- en overprikkeling eerder te herkennen en bespreekbaar te maken;
  3. Tips: handvatten voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking, hun ouders, begeleiders en leerkrachten, voor de dagelijkse begeleiding bij prikkelverwerking;
  4. Hulpmiddelen: verwijzingen naar vragenlijsten, methodieken en hulpmiddelen voor aanpak-op-maat bij hulpvragen op het gebied van prikkelverwerking, autisme en verstandelijke beperking.

De website is het eindproduct van het onderzoek De Sensatie van een Goed Leven (SGL).

Zie website