Subsidiekans samenwerking gehandicaptensector en GGZ

30 april

Terug

Het ZonMw programma Gewoon Bijzonder wil bijdragen aan verbeteringen voor de doelgroep mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Nieuw te vormen of bestaande samenwerkingsverbanden tussen de gehandicaptensector en de ggz-sector kunnen daarom tot 3 juni maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel ter verbetering van de diagnostiek en/of behandeling van mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking en psychische problematiek. Het doel van deze subsidieoproep is om een gedragen onderzoeksopzet te ontwikkelen in aansluiting op een praktijkkwestie en tevens een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen. Voor verdere informatie en de volledige subsidieoproep, klik hier.