Veel variatie in het beoordelen van probleemgedrag van volwassenen met een verstandelijke beperking

04 december

Terug

Voor een goede kwaliteit van leven van volwassenen met een verstandelijke beperking is het voorkomen of verhelpen van gedrag dat als problematisch wordt ervaren belangrijk. Dat betekent dat dit gedrag goed in kaart moet worden gebracht; dit gebeurt in het proces van ‘beeldvorming en diagnostiek’. Er is veel variatie in de aanpak van dit proces tussen gedragskundigen werkzaam in woonvoorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in samenwerking met Zorginstituut Nederland. Lees meer