Voorbereiding onderzoek EVB+ in beeld! in volle gang

01 oktober

Terug

Utrecht, september 2018 – Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Onderzoek is nodig om dit gedrag beter te leren lezen en incidenten te voorkomen. Want een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional bepaalt mede de kwaliteit van leven. Met het onderzoek ‘EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals’ wil Kennisplatform EVB+ meer inzicht krijgen in de factoren die de zorgrelatie tussen cliënten en professionals beïnvloeden. ZonMw bekostigt het onderzoek dat in december 2018 start en tot november 2022 duurt.  

Het Kennisplatform EVB+ zal de komende 4 jaar onderzoek uitvoeren samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ROC Nijmegen. Het heeft als doel:

a) inzicht verkrijgen in factoren die een goede relatie tussen EVB+ cliënten en zorgprofessional bepalen.
b) inzicht verkrijgen in de rol die spanningen rond acties van zorgprofessionals spelen in de relatie met de cliënt en hoe de inzet van biofeedback professionals beter inzicht kan geven.

c) een scholingsaanbod ontwikkelen dat meer bekendheid geeft aan de doelgroep en professionals handvatten in de ondersteuning biedt.

Delen

In deelstudie 1 verzamelen de onderzoekers de aanwezige kennis en tevens de methodieken en werkwijzen die de aangesloten zorgorganisaties inzetten. In de tweede deelstudie verdiept het Kennisplatform zich in de zorgrelatie tussen de EVB+ cliënt en de zorgprofessional. Dat doen de onderzoekers door te kijken naar de invloed van het spanningsniveau bij cliënten en professionals op hun interactie.

In de laatste deelstudie vertalen de onderzoekers de kennis van deelprojecten 1 en 2 naar nieuw scholingsaanbod voor zowel zorgprofessionals als studenten, de toekomstige begeleiders van mensen met EVB+. Ook komt er een implementatieplan dat de opgedane kennis in onderwijs en praktijk borgt.

Over Kennisplatform EVB+

Tijdens een symposium bij Pluryn voor EVB+ cliënten in 2015 bleek er grote behoefte te zijn aan kennisontwikkeling, -deling, en -verspreiding voor deze doelgroep. Sindsdien zijn daarom 19 zorgorganisaties een samenwerkingsverband aangegaan als het Kennisplatform EVB+. Dit kennisnetwerk heeft als doel de kwaliteit van leven van de doelgroep EVB+ te verbeteren.