Website Kennisplatform EVB+ gelanceerd!

26 maart

Terug

Op 3 april aanstaande is het precies twee jaar geleden dat het Kennisplatform EVB+ officieel is opgericht. De toentertijd 10 gehandicapten zorgorganisaties in Nederland wilden meer verbinding en meer kennisdeling met als doel om de kwaliteit van zorg voor mensen met een Ernstig Verstandelijke Beperking én moeilijk verstaanbaar (EVB+) gedrag te verbeteren. Dat deze behoefte groot is blijkt uit het feit dat het Kennisplatform sindsdien is gegroeid naar 25 deelnemende organisaties.

‘Mensen met een EVB+, is een bijzondere groep mensen, die bijzondere aandacht verdient.’

Het begeleiden en behandelen van cliënten met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) vraagt bijzondere vaardigheden van de mensen om hen heen; verwanten én professionals. Mensen met EVB+ zijn in sterke mate afhankelijk van de mensen om hen heen. Daarom vinden wij het belangrijk dat professionals door heel Nederland met elkaar in contact kunnen komen en hun ervaringen en kennis kunnen delen.

Delen van kennis en ervaringen zowel ‘offline als online’

Het Kennisplatform EVB+ voorziet in de behoefte om elkaar te kunnen ontmoeten. In de afgelopen jaren zijn er themagroepen opgericht, is een groot onderzoek ‘EVB+ in beeld!’ gestart en is een symposium EVB+ in de context georganiseerd. Allemaal mogelijkheden om in gesprek te gaan en te werken aan verschillende thema’s.

Naast bovenstaande ontmoetingen heeft het Kennisplatform sinds vandaag ook een website. Hierop houden we jullie op de hoogte van nieuwtjes en bijeenkomsten van het Kennisplatform EVB+. Je kunt de voortgang van het onderzoek lezen en de foto’s en het sfeerverslag van het symposium zien. De website is nog niet helemaal af, we zullen continu bezig blijven met nieuwe ontwikkelingen en het aanvullen van de inhoud. We nodigen dan ook iedereen uit om met vragen, nieuwtjes en verhalen contact met ons op te nemen.