Werk en daginvulling voor mensen met EVB+ - in verbinding met de samenleving

31 januari

Terug

Deelnemers van de themagroep Methodiek hebben met elkaar een stuk geschreven over werk en daginvulling voor mensen met EVB+. Zij wilden met elkaar een vertaling maken van de visie 2030 van de VGN naar mensen met EVB+.

Mensen met EVB+ hebben, net als ieder ander, recht op een betekenisvol leven. Het is vaak een zoektocht om werk en daginvulling voor hen vorm te geven. En om betekenisvolle activiteiten te vinden in verbinding met de samenleving. Het stuk kan dienen als inspiratiebron en mogelijke leidraad bij het organiseren van werk en daginvulling voor mensen met EVB+.

Werk en daginvulling voor mensen met EVB+