Zinnige Zorg - Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

28 september

Terug

Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag’.

De volgende verbeterpunten zijn geformuleerd:

  • bevordering van het gebruik van het AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek door zorgprofessionals;
  • meer standaardisatie in werkwijzen voor beeldvorming en diagnostiek;
  • bevordering multidisciplinair kijken naar cliënten.

Door deze verbeteringen zullen mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag:

  • altijd zorgvuldig uitgevoerde beeldvorming en diagnostiek krijgen;
  • allemaal beeldvorming en diagnostiek volgens de richtlijn krijgen;
  • zelf, en hun familie, beter betrokken worden bij het zorgproces.

Lees meer op het Kennisplein