Zorg voor participatie +

30 oktober

Terug

Speciaal voor de begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking werd in 2015 een training ontworpen: ‘Zorg voor participatie’.

Gezien worden in hoe je bent, in je waarde worden gelaten en zelf kunnen beslissen is voor iedereen wezenlijk. En zeker voor mensen met ernstige beperkingen. Vooral hun beperkingen bepalen het beeld dat veel anderen van hen hebben, waardoor allerlei activiteiten bij voorbaat niet in overweging worden genomen. Maar, aldus de inleiding tot de training, ook mensen met ernstige beperkingen hebben mogelijkheden, voorkeuren, talenten en karaktereigenschappen. Ze zijn onderdeel van een familie, van de gemeenschap in Vries. Zij doen dingen die bij het dagelijks leven horen: als huisgenoot, zoon of dochter, als zus of broer, als deelnemer aan de dagbesteding en vrije tijdactiviteiten. De training leert woon- en activiteitenbegeleiders op een methodische manier onderzoeken wat de voorkeuren en mogelijkheden zijn van de cliënt en hoe ze daaraan kunnen beantwoorden.

Gineke Hanzen deed onderzoek naar deze training en naar de effecten op de participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen. De training had een positief effect op zowel de actieve betrokkenheid van de cliënten als op het aantal initiatieven die begeleiders namen om de betrokkenheid te vergroten.

Lees verder over de training: in Klik

Lees verder over het onderzoek