Kennis rondom mensen met EVB+

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Somatische verklaringen voor probleemgedrag

Deze tool geeft informatie over een analyse van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.In deze tool is expertise uit het werkveld gecombineerd met de huidige stand van zaken op medisch wetenschappelijk gebied. Auteur: CCE Zie link

Lees meer
Relatie probleemgedrag en (somatische) aandoening

Literatuuronderzoek naar de rol van somatische aandoeningen bij probleemgedrag bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoewel er een relatie is tussen een somatische aandoening en (probleem)gedrag, wordt de lichamelijke aandoening als reden voor het probleemgedrag toch vaak gemist. Hoe komt dit precies? En waar kun je als begeleider op letten?  Auteurs: VUMC in opdracht […]

Lees meer
Leren van casussen – CCE

Bij Leren van Casussen worden CCE-consultaties geanalyseerd: wat was het probleem en hoe is dat probleem aangepakt? Het CCE heeft een aantal casussen beschreven die gaan over mensen met EVB+. Zie: EVB en stofwisselingziekte Onderkennen van hechtingsproblematiek Cornelia de Lange en zelfverwonding Eetproblematiek en verstandelijke beperking Teamdynamiek en probleemgedrag Autisme en dwanghandelingen Proprioceptie, diepe druk […]

Lees meer
“If we do not look for it, we do not see it”: Clinicians’ experiences and understanding of identifying post‐traumatic stress disorder in adults with autism and intellectual disability

Kwalitatief onderzoek naar het herkennen van posttraumatische klachten bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Analyses laten zien dat het veel professionele sensitiviteit vraagt om posttraumastische klachten te herkennen, en dat veel diagnoses gemist worden. Posttraumatische klachten bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking vraagt om een geschoolde blik. Auteurs: Kildahl, Helverschou, Bakken […]

Lees meer