Kennis rondom mensen met EVB+

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Wet zorg en dwang

Over de wet zorg en dwang wordt heel veel informatie gegeven op uiteenlopende websites. Website Kennisplein Gehandicapten – Wet zorg en dwang Website vanuit VWS: dwangindezorg.nl Nieuwsbrief WZD Jaargang 1, editie 1 (april 2020) Vilans: Stappenplan BPSW: Factsheet

Lees meer
Het afbouwen van vrijheidsbeperkingen

Een multidisciplinaire benadering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Het gebruik, maar vooral het afbouwen van vrijheidsbeperkingen is al jaren een prangend onderwerp in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Uitgaande van het recht op zelfbeschikking, maar ook op basis van de risico’s die gepaard gaan met sommige toepassingen van […]

Lees meer
CelloZien EVB+

In maart 2018 organiseerde Cello een inspiratiefestival voor alle medewerkers betrokken bij mensen met EVB+. Speciaal daarvoor heeft de organisatie een magazine uitgebracht: CelloZien voor EVB+. Deze uitgave van het blad gaat het onder andere over: de visie van Cello op EVB+ passende methodieken om deze mensen te ondersteunen de voorwaarden waaraan de woonomgeving moet […]

Lees meer
Beleidsregel meerzorg 2019

Wanneer het noodzakelijk is dat de cliënt extra zorg nodig heeft én de best passende financiering daartoe geen mogelijkheid heeft, dan kan de ‘regeling meerzorg’ een uitkomst bieden. Meerzorg is een regeling binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze regeling maakt het mogelijk om aanvullende zorg te financieren voor cliënten die deze nodig hebben. Sinds […]

Lees meer