Richtlijn: probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Terug

Eind september 2019 is de nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ verschenen.

De richtlijn geeft weer wat op dit moment wordt gezien als optimale zorg wanneer sprake is van probleemgedrag bij volwassenen met VB. Vier inhoudelijke en organisatorische onderwerpen komen aan de orde: 1) Beeldvorming; 2) Begeleiding en behandeling; 3) Psychofarmaca; 4) Organisatie van zorg. De aanbevelingen in de richtlijn zijn bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de begeleiding en behandeling van volwassenen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

Embregts et al. (2019). Multidisciplinaire Richtlijn Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking. NVAVG, 2019.

De richtlijn is geactualiseerd in 2022.

http://richtlijnenvg.nl

Onderzoek naar module 1: beeldvorming bij probleemgedrag

Samenvatting richtlijn