Een indringend portret bij Zembla over het dagelijks leven van gezinnen met ‘zorgintensieve’ kinderen. Indy (5) heeft een zeldzame chromosoomafwijking,…

Lees meer

De VerbanXdoos is een hulpmiddel dat begeleiders en gedragsdeskundigen helpt bij het stapsgewijs in kaart brengen van zelfbeschadigend gedrag van…

Lees meer