Nieuws

Eindrapportage onderzoek KPMG

Inzicht in (persoons)kenmerken die mogelijk onderscheidend zijn voor actualisatie zorgprofiel voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (zware) gedragsproblematiek…

Project WAVE krijgt een vervolg

Project WAVE heeft tussen 2019 en 2022 mooie opbrengsten opgeleverd. Deze zijn vertaald naar een leergang, een expositie én een…

Diagnostiek bij mensen met EVB+

Vanuit het Kennisplatform EVB+ is door werkgroep Diagnostiek een overzicht gemaakt van de diagnostische instrumenten die kunnen worden ingezet bij…

Aanpassing Wet zorg en dwang

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) heeft gereageerd op het evaluatierapport over de Wet zorg en dwang (Wzd). In…