Omschrijving mensen met EVB+

04 november

Terug

In opdracht van VWS wordt er gezocht naar een structuur om te zorg te verbeteren en kennis en expertise te vergroten rondom mensen met een zeer complexe zorgvraag, waaronder mensen met EVB+. Vanuit het Kennisplatform EVB+ en de VGN is een advies opgesteld. Dit is adviesrapport is voor de zomer aangeboden bij de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ).

Lees meer over de adviesrapporten rondom het organiseren van expertise

Als onderlegger voor het adviesrapport aan Prof. Petri Embregts gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwde omschrijving van mensen met EVB+ te geven. Zij heeft hiertoe een commissie samengesteld. De commissie heeft een beschrijving ontwikkeld van mensen met EVB+ mede op basis van input en feedback uit een klankbordgroep van experts uit de wetenschap en het praktijkveld.

Lees meer over de doelgroepomschrijving