Onderzoek EVB+ in beeld!

23 augustus

Terug

Een terugblik op de eerste zes maanden onderzoek doen

In het onderzoek “EVB+ in beeld!” brengen we in 3 deelstudies de succesfactoren in kaart van een goede zorgrelatie tussen cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) en begeleiders. Ook bekijken we de rol van spanning in deze relatie. In december 2018 zijn we gestart met het vier jaar durende onderzoek. Tijd om terug te blikken op de afgelopen maanden.

Inclusief onderzoek

In het doen van onderzoek wordt de samenwerking met de mensen waar het over gaat steeds belangrijker. Ook wij willen graag inclusief onderzoek doen, waarbij mensen met een verstandelijke beperking meewerken bij het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Daarvoor volgden we de CABRIO training van Henriëtte Sandvoort en Sofie Sergeant. Zij gaven ons tips over hoe we met elkaar gelijkwaardig kunnen werken aan onderzoek. Ook al is het soms nog zoeken en lijkt het makkelijker gezegd dan gedaan, sinds 9 april is Marco Buurman lid van ons onderzoeksteam als co-onderzoeker. Wil je meer weten over Marco en onze samenwerking? Op de website heeft Marco zich voorgesteld.

Literatuurstudie

We zijn gestart met een literatuurstudie. Daarvoor hebben we veel artikelen gelezen over mensen met een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en het opbouwen van zorgrelaties. We willen weten wat bevorderende en belemmerende factoren zijn in het opbouwen van een zorgrelatie tussen professionals en mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. In totaal vonden we 22 artikelen die passen bij deze onderzoeksvraag. De artikelen geven ons inzicht in de factoren die het opbouwen van een zorgrelatie met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag beïnvloeden.

We vonden dat factoren die te maken hebben met de cliënt belangrijk zijn, bijvoorbeeld sociaal en communicatief gedrag, emoties en de hevigheid van moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook vonden we dat factoren die te maken hebben met de professional van belang zijn, zoals opvattingen over de oorzaak van moeilijk verstaanbaar gedrag, (het omgaan met) emoties, zelfvertrouwen, de cliënt persoonlijk kennen en humor. Tenslotte spelen factoren in de context een belangrijke rol, zoals de grootte van de cliënt groep, de cultuur en visie binnen het team en de organisatie. Momenteel schrijven we een overzichtsartikel hierover zodat we deze bevindingen met iedereen kunnen delen.

Focusgroepen

Om de onderzoeksvraag van de eerste deelstudie te beantwoorden organiseerden we naast de literatuurstudie ook focusgroepen. In een focusgroep discussiëren 6 tot 12 professionals en verwanten over de zorgrelatie tussen EVB+ cliënten en professionals. Samen met Marco bereiden we de gesprekken voor en voeren deze uit. Inmiddels hebben we 3 focusgroepen gehouden. Momenteel zijn we bezig met de analyses van de focusgroepen en volgt later het schrijven van een artikel over de bevindingen.

Klankbordgroep

Klankbordgroep 2019

De klankbordgroep is een kritische groep van verwanten, professionals, ervaringsdeskundigen en docenten die meedenkt over het onderzoek. De groep komt 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar in het vier jaar durende onderzoek. Inmiddels heeft er 1 klankbordgroep plaatsgevonden en staat de volgende bijeenkomst gepland in september.

Andere activiteiten

Symposium EVB+ in de context

Om de doelgroep en organisaties beter te leren kennen, bezochten we verschillende locaties van de organisaties die aangesloten zijn bij het kennisplatform EVB+. Deze bezoeken gaven een goede indruk van de locaties waar mensen met een EVB+ wonen en dagbesteding hebben. Daarnaast presenteerden we het onderzoek, legden nieuwe contacten en haalden we zelf informatie op tijdens verschillende symposia en conferenties. We bezochten symposia over onder andere inclusief onderzoek, het inzetten van ervaringskennis, digitale innovaties en sociale inclusie. Informatie over het onderzoek “EVB+ in beeld!” deelden we tijdens het symposium EVB+ in de context in Ede. Daarna volgde een presentatie in Utrecht bij het platform Disability Studies, de kennismarkt van het Amarant onderzoekssymposium, een bijeenkomst bij Ipse de Bruggen, een ouderavond bij Pluryn en organiseerden we een workshop bij de medewerkersbijeenkomst van Siza. Medewerkers gaven input in dialoogtafels over het opbouwen van een zorgrelatie met EVB+ cliënten.

Medewerkersbijeenkomst Siza

Tevens hebben we contact onderhouden met de studenten van de HAN en hun afstudeeronderzoek ‘Blik op EVB+’.

Deelstudie 2

De voorbereidingen voor deelstudie 2 zijn in volle gang. In het tweede deelproject gaan we duo’s van cliënten en begeleiders volgen. We kijken naar de rol van spanning bij cliënt en begeleider in de zorgrelatie en onderzoeken mogelijkheden voor biofeedback. Dit zal begin volgend jaar van start gaan. Lees op de onderzoekspagina van deze website meer over de volgende deelstudies van EVB+ in beeld! Heb je vragen of wil je meedenken over het onderzoek, neem dan gerust contact op met de coördinator of met Rianne Simons.