Meer onderzoek

Meer onderzoek rond mensen met EVB+

Meerjarig onderzoek

Er zijn en worden in Nederland verschillende grote onderzoeken gedaan rondom mensen met EVB+ die interessant zijn om te volgen. De volgende onderzoeken lopen op dit moment:

Deze onderzoeken zijn al afgerond:

Ander onderzoek

Ook binnen de organisaties, onderzoeksinstituten en vanuit onderwijsinstellingen zijn verschillende onderzoeken gaande rondom mensen met EVB+. Het betreft in ieder geval de volgende onderwerpen.

Aanvullingen?

Mocht u aanvullingen hebben, dan horen we dat heel graag.

Gewoon Bijzonder: Nationaal Programma Gehandicapten

Het Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon Bijzonder wil betere zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. ZonMw organiseert en regisseert het programma. Het onderzoek EVB+ in beeld! is één van de onderzoeken die binnen dit programma wordt uitgevoerd. Naast dit onderzoek zijn er meerdere netwerken die onderzoek doen. Alles over die netwerken en de onderzoeken vindt u op het Kennisplein Gehandicaptensector.