Meer onderzoek

Meer onderzoek rond mensen met EVB+

Meerjarig onderzoek

Er zijn verschillende grote onderzoeken gedaan rondom mensen met EVB+ die interessant zijn om te volgen. Sommige onderzoeken zijn al afgerond. Andere onderzoeken zijn nog gaande.

Ander onderzoek

Ook binnen de organisaties, onderzoeksinstituten en vanuit onderwijsinstellingen zijn verschillende onderzoeken gaande rondom mensen met EVB+. Het betreft in ieder geval de volgende onderwerpen.

Aanvullingen?

Mocht u aanvullingen hebben, dan horen we dat heel graag.

Gewoon Bijzonder: Nationaal Programma Gehandicapten

Het Nationaal Programma Gehandicapten Gewoon Bijzonder wil betere zorg en ondersteuning realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. ZonMw organiseert en regisseert het programma. Het onderzoek EVB+ in beeld! is één van de onderzoeken die binnen dit programma wordt uitgevoerd. Naast dit onderzoek zijn er meerdere netwerken die onderzoek doen. Alles over die netwerken en de onderzoeken vindt u op het Kennisplein Gehandicaptensector.