Onderzoek rondom mensen met EVB+

Onderzoek

EVB+ is een afkorting en staat voor: Ernstig Verstandelijke Beperking en Moeilijk Verstaanbaar Gedrag. Het kennisplatform is opgericht om professionals met elkaar in contact te brengen die dagelijks betrokken zijn bij mensen met EVB+. Bijvoorbeeld doordat zij deze mensen begeleiden, behandelen of verzorgen. Deze professionals weten veel, terwijl er landelijk nog weinig bekendheid is: daar willen wij met het platform verandering in brengen! Door de kennis en ervaringen van professionals in verbinding te brengen, willen we graag uiteindelijk een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van bestaan van mensen met een EVB+.

EVB+ in beeld! is een 4-jarig onderzoek binnen het programma Gewoon Bijzonder. Het onderzoek is vanuit het Kennisplatform EVB+ ontworpen en aangevraagd. Daarnaast is het onderzoek ‘Blik op EVB+’ vanuit het Kennisplatform EVB+ gestart.

Landelijk zijn er gelukkig ook andere onderzoeken die zich richten op mensen met EVB+.