Jan, een levensverhaal

Terug

Jan woont in een instelling voor mensen met een beperking en heeft een zeer complexe en intensieve zorgvraag. Het leven van Jan heeft jarenlang in het teken gestaan van zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en geheel ontoereikende zorg. In de laatste zeven jaren heeft goede zorg ertoe geleid dat de kwaliteit van zijn leven enorm is toegenomen. Het verhaal illustreert aan het leven van een persoon de essentie van goede zorg en de betekenis ervan voor de kwaliteit van leven. Het houdt de zorg een spiegel voor.

Het levensverhaal van Jan is een document dat zorgbegeleiders, beleidsmakers en mensen in opleiding duidelijk maakt wat met goede zorg bereikt kan worden. Daarvoor is naast kennis van iemands beperking ook kennis van de persoon zelf nodig, en het vermogen te kunnen kijken vanuit zijn perspectief.

Auteur: Nanny Noordman

Verder lezen