Symposium ‘De mens blijven zien’

Symposium Kennisplatform EVB+

‘De mens blijven zien’

Op dinsdag 20 maart organiseerde het Kennisplatform EVB+ het symposium ’De mens blijven zien’. Een symposium voor iedereen die professioneel en/of persoonlijk betrokken is bij mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

 

Een volle zaal

Het symposium was uitverkocht. In de zaal zaten bijna 400 mensen: begeleiders, gedragskundigen, teamleiders, managers en familie. Het thema van de dag, de mens blijven zien, kwam zowel in het verhaal van sprekers als tijdens de workshops uitgebreid aan bod. Dat gaf inspiratie, herkenning en zorgde voor veel blije gezichten. De ruimte om hierbij stil te staan en over door te praten met elkaar maakte het tot een waardevolle dag.

Verbinding en de mens zien

Floortje Scheepers vertelde over de mens als een ingewikkeld wezen en over het accepteren van complexiteit. Ieder mens heeft een leven vol verhalen en ervaringen. Elk  gedrag heeft daarin een functie. Kunnen we de complexiteit omarmen en durven we ons houvast los te laten? Wat gebeurt er als we echt contact maken als basis voor verbinding?

Karel de Corte ging in op het belang van relaties in de zorg voor mensen met EVB+.  Door ons echt te verbinden kunnen we helpen om de levenskwaliteit van mensen met EVB+ te verhogen. Zoals Karel de Korte zei: ‘Mensen hebben waardering nodig om wie ze zijn, niet voor wat ze doen.’ Daarbij is het van belang dat er ruimte is voor verschillen in de relatie tussen de teamleden met  de bewoner. Dat doet meer recht aan de bewoner enaan de begeleider.

Tenslotte was er een preview van het theaterstuk ‘Zus en Broer’. Een verhaal over een zus die haar broer ontvoert, omdat ze ziet dat de dagelijkse last voor haar moeder en voor haar te groot is. De kern: vergeet de kennis en ervaring van ‘Brussen’ niet. Zij kunnen als de beste omdenken en zijn misschien de meest onderschatte ervaringsdeskundige.

Er zijn

In de middag was er een scala aan workshops waarmee de thema’s  van de ochtend verder uitgediept werden. Workshops waarin ook weer het belang van er gewoon zijn en nieuwsgierigheid naar de ander de basis vormt. Hoe vertalen we dat naar de dagelijkse zorg en begeleiding.

Tijdens de lunch en de borrel kon je nog even rondkijken bij de expositie van het project WAVE, bij de stands van de sponsoren, bij de onderzoekers en bij de experts rondom de fysieke leefomgeving van mensen met EVB+.

We kijken terug op een heel geslaagde en waardevolle dag!

Handouts van presenties

Hieronder vind je de handouts van zowel het ochtend- als middagprogramma.

Ochtendprogramma

Floortje Scheepers – De mens blijven zien

Karel de Korte – Het belang van relaties

Marike van Weelden en Peter Tiddens – Zus van Broer

Middagprogramma

Berdien Weenink – Hoe ziet de dag eruit

Ronald Huttinga – Spanning en veerkracht in ondersteuningsrelaties

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer – Recreatie: In mijn verhaal ben jij

Jildou Duiven – Transitieliedjes

Bart Faber – Samenwerken met ouders

Geertje van der Geest – Ze kunnen het niet zeggen

Gustaaf Bos – Over mens zijn

Jiske van der Meulen – Voeding en ontspanning

Aafke Scharloo – Trauma en traumasensitief werken bij mensen met EVB

Marcellino Bogers – Humor als interventie

Onderzoek

Op de informatiemarkt zijn verschillende onderzoeken gepresenteerd:

Erna Scholtes – Hoe het lukt: goede zorg voor mensen met mvg

Mana Nasori – Opmaat naar Zorg op Maat: interprofessionele samenwerking en educatie met ouders als experts!

Hinke Drijver – Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag

Sanne Giesbers – Complexe zorg in de Gehandicaptensector: goede zorg voor mensen met EVB+

Luciënne den Uil – EVB+ in beeld!