Screeningsrapport Zinnige Zorg

Terug

In Zinnige Zorg-projecten brengt Zorginstituut Nederland in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. In mei 2017 is het Zorginstituut gestart met de screeningsfase van Zinnige Gehandicaptenzorg.

De twee onderwerpen waarmee het Zorginstituut in de verdiepingsfase verder gaan zijn de volgende: 1) Gezondheidsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking en 2) Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Download Screeningsrapport 2019