Understanding Triple-C

Terug

Understanding Triple-C and the importance of relationships in the lives of people with intellectual disabilities who present challenging behaviour.

Proefschrift van Tess Tournier. In het onderzoek is en begin gemaakt met de wetenschappelijke onderbouwing van Triple-C. De visie en methode zijn uitgebreid beschreven in een Triple-C Logic Model. Dit model laat zien hoe Triple-C werkt: wat zijn de precieze activiteiten en doelen? En welke effecten op cliënt-, begeleiders- en  organisatieniveau kunnen we in vervolgonderzoeken meten? In de praktijk kan het Triple-C Logic Model gebruikt worden om leren werken met Triple-C te versnellen en te verbeteren.


Auteur: Tess Tournier

Zie link