Actualisatie zorgprofiel VG7

28 juni

Terug

Op aandringen van de VGN en de zorgkantoren wordt gewerkt aan de actualisatie van zorgprofiel VG7. Er worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd rondom VG7. Het ministerie van VWS heeft het bureau HHM de opdracht gegeven om een concrete en objectieve probleemanalyse te maken van de knelpunten rond VG7.

Het tweede onderzoek, een tijdelijke oplossing bieden voor de grootste knelpunten in de bekostiging van VG7, wordt uitgevoerd door NZa en deels door HHM.

Beide onderzoeken moeten in september zijn afgerond. VG7 kan niet los worden gezien van meerzorg. Dit omdat meer dan een kwart van de VG7-clienten ook gebruik maakt van meerzorg.

Meer informatie