Actualisatie VG7

Terug

Op aandringen van de VGN en de zorgkantoren is er beweging rond de actualisatie van zorgprofiel VG7. Er worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd rondom VG7. VWS heeft de opdracht gegeven aan bureau HHM om te komen tot een concrete en objectieve probleemanalyse van de knelpunten rond VG7. Het andere is een onderzoek door de NZa naar een tijdelijke oplossing voor de grootste knelpunten in de bekostiging van VG7, deels ook uitgevoerd door HHM. Beide onderzoeken moeten in september zijn afgerond. VG7 kan niet losgezien worden van meerzorg, aangezien voor meer dan een kwart van de VG7-clienten ook gebruik gemaakt wordt van meerzorg.

Meer informatie