Oplossingen voor arbeidsmarktproblemen in de gehandicaptenzorg

04 juli

Terug

Mensen die zich vanuit hun persoonlijke drijfveren kunnen verbinden met hun werk, blijven langer behouden voor de sector. Maar, dan moet er wel zorgvuldig met ze worden omgesprongen. Dit zijn de belangrijkste conclusies van online-dialoogsessies over aantrekkelijk werk die door Sibrenne Wagenaar (Link2Learn) en Marc Coenders (Leerarchitectuur) zijn georganiseerd. De dialoogsessies vonden plaats in het kader van het programma Volwaardig leven door het ministerie van VWS. Het doel was om ideeën over wat aantrekkelijk werk is volgens medewerkers naar boven te halen en zichtbaar te maken. De resultaten van de sessies kunnen worden gebruikt om het werk aantrekkelijker te maken en de zorg te verbeteren.

In de gesprekken vertelden de deelnemers in drie groepen elkaar over hun werk, hun ervaringen en de verbeterkansen die ze zien. Drie thema’s sprongen eruit: reflectie in het werk, goed teamwerk en goed werkgeverschap.

Lees verder in de Klik

Download het rapport