Kennisbank

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Zelfverwonding

Het boek ‘Zelfverwonding’ beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Informatie en suggesties voor psychiaters, artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), psychologen, orthopedagogen en managers. Een uitgave van het CCE. Auteur: B. Henderikse (red.) Meer informatie

Lees meer
Verstandelijke beperking & agressie

Een Kennispocket van Klik met ervaringsverhalen van zorgprofessionals over relevante onderwerpen als herkennen van vroege signalen, doorbreken van probleemgedrag en inwerken van collega’s. De verhalen gaan over verschillende doelgroepen in de gehandicaptenzorg. Auteur: Tjitske Gijzen Meer informatie

Lees meer
Verstandelijke beperking & autisme

In deze vernieuwde Klik-kennispocket lees je in ervaringsverhalen hoe mensen met autisme en een verstandelijke beperking het leven ervaren en wat hen helpt bij het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en het verwerken van prikkels. Want hoe beter je deze mensen begrijpt, hoe beter je hen kunt ondersteunen hun leven vorm te geven. Redactie: Tjitske […]

Lees meer
The association between challenging behaviour and symptoms of post-traumatic stress disorder in people with intellectual disabilities: a Bayesian mediation analysis approach

Onderzoek naar de associatie tussen probleemgedrag en PTSS bij mensen met een verstandelijke beperking laat zien dat mensen met VB een grote kans lopen op traumatische ervaringen en PTSS klachten. Dit wodt vaak niet herkend en behandeld o.a. omdat de manifestatie aspecifiek kan zijn. We kunnen concluderen dat we moeten alerter zijn op trauma en […]

Lees meer
Somatische verklaringen voor probleemgedrag

Deze tool geeft informatie over een analyse van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.In deze tool is expertise uit het werkveld gecombineerd met de huidige stand van zaken op medisch wetenschappelijk gebied. Auteur: CCE Zie link

Lees meer
Richtlijnen en principes voor de praktijk

Vertaling van Engelse publicatie met richtlijnen over beoordeling, diagnose, behandeling en bijbehorende ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperkingen met probleemgedrag. Auteurs: Anton Došen, William I. Gardner, Dorothy M. Griffi ths, Robert King en André Lapointe Download

Lees meer
Richtlijn: probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Eind september 2019 is de nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’ verschenen. De richtlijn geeft weer wat op dit moment wordt gezien als optimale zorg wanneer sprake is van probleemgedrag bij volwassenen met VB. Vier inhoudelijke en organisatorische onderwerpen komen aan de orde: 1) Beeldvorming; 2) Begeleiding en behandeling; 3) Psychofarmaca; 4) […]

Lees meer
Relatie probleemgedrag en (somatische) aandoening

Literatuuronderzoek naar de rol van somatische aandoeningen bij probleemgedrag bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Hoewel er een relatie is tussen een somatische aandoening en (probleem)gedrag, wordt de lichamelijke aandoening als reden voor het probleemgedrag toch vaak gemist. Hoe komt dit precies? En waar kun je als begeleider op letten?  Auteurs: VUMC in opdracht […]

Lees meer
Mentaliseren en de-escaleren

Leren omgaan met heftige emoties Als begeleider in de zorg voor mensen met een beperking helpt het als je goed kunt omgaan met emoties: zowel bij jezelf als bij de cliënt. Mentaliseren en de-escaleren werken daarbij goed. Wat daarbij al heel veel scheelt is dat je als begeleider kunt erkennen dat gedrag van een cliënt […]

Lees meer
Hollandse Meesters

Vijf Hollandse Meesters in gesprek over de vragen: Wat is goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag? Wat betekent vakmanschap in dit verband? Welke rol is daarbij voor de wetenschap weggelegd? Wat is de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen? Ina van Berckelaer-Onnes, Anton Dosen, Gijs van Gemert, Pieter Duker en Jacques Heijkoop Website van […]

Lees meer