Kennisbank

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+

Een informatieblad over de arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+ opgesteld op basis van ervaringen en verhalen van deelnemers aan het Kennisplatform EVB+. De volgende punten komen aan bod: Wat speelt er op de arbeidsmarktproblematiek rondom mensen met EVB+? Wat betekent de druk op de arbeidsmarkt voor de zorg voor mensen met EVB+? Wat is nodig […]

Lees meer
Blik op EVB+

Lotje Wouters, Romee Smith en Heleen Otters hebben in 2019 onderzoek gedaan naar de motivatie van begeleiders in de gehandicaptenzorg. Specifiek naar de motivatie van begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Met dit onderzoek leveren zij een bijdrage aan de beeldvorming van deze mensen met EVB+. Dit onderzoek […]

Lees meer
Blogs van Ilona – een begeleider

Ilona Oskam is medewerker bij Amerpoort. Zij begeleidt mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ilona heeft een aantal blogs geschreven over haar ervaringen en probeert een stem te geven aan de cliënten die zij begeleidt. Via onderstaande links kun je de verschillende verhalen van Ilona lezen. Sprookjes bestaan Doel bereikt Het […]

Lees meer
Competentieprofiel EVB+

Competentieprofielen in de gehandicaptenzorg De laatste jaren zijn er verschillende competentieprofielen ontwikkeld voor beroepskrachten in de gehandicaptenzorg die met een bijzondere doelgroep werken. Sinds 2014 is een competentieprofiel beschikbaar voor beroepskrachten die werken met cliënten met een (ernstige) verstandelijke beperking en gedragsproblemen (EVB+). In dit competentieprofiel EVB+ wordt beschreven welke aanvullende competenties nodig zijn voor […]

Lees meer
Eilandbestaan

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben met extreme moeilijkheden te kampen, die geregeld uitmonden in verregaande vrijheidbeperkende maatregelen. Doorgaans heeft de buitenwacht weinig weet van hun bestaan, behalve wanneer de media zich meester maken van een verhaal over een cliënt die langdurig vastgebonden zit. Ook in de locatie waar dit onderzoek is verricht, is men terecht […]

Lees meer
Gehandicaptenzorg in beeld

Het woord gehandicaptenzorg komt slechts één keer voor in de studiehandleiding van Social Work die aan de studenten wordt uitgereikt. Zes keer wordt het woord beperking genoemd in samenhang met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij vinden dat hier verandering in moet komen. Als beginnend professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg gaat het ons aan het […]

Lees meer
Het geheel is meer dan de som der delen

Een contextuele benadering m.b.t. de houding en gedrag van begeleiders in relatie tot agressie van hun cliënten met een (licht) verstandelijke beperking. Het onderzoek richt zich op de werkzame factoren die het contact tussen een begeleider en zijn of haar cliënt met een verstandelijke beperking kan optimaliseren. Daarbij is de context waarin het contact zich […]

Lees meer
Hors Normes

Een Franse bioscoopfilm over mensen met een verstandelijke beperking en complex gedrag, die in de reguliere Franse instellingen geen plek krijgen. En over 2 mannen die wel een plek bieden voor deze mensen. Vanuit liefde voor de mensen en het vertrouwen in wat zij nog wel kunnen. Zij doen dat samen met mensen uit achterstandswijken […]

Lees meer
Mentaliseren en de-escaleren

Leren omgaan met heftige emoties Als begeleider in de zorg voor mensen met een beperking helpt het als je goed kunt omgaan met emoties: zowel bij jezelf als bij de cliënt. Mentaliseren en de-escaleren werken daarbij goed. Wat daarbij al heel veel scheelt is dat je als begeleider kunt erkennen dat gedrag van een cliënt […]

Lees meer