Kennis rondom mensen met EVB+

Zoeken
Type
Thema's
Gekozen filters:
Mentaliseren en de-escaleren

Leren omgaan met heftige emoties Als begeleider in de zorg voor mensen met een beperking helpt het als je goed kunt omgaan met emoties: zowel bij jezelf als bij de cliënt. Mentaliseren en de-escaleren werken daarbij goed. Wat daarbij al heel veel scheelt is dat je als begeleider kunt erkennen dat gedrag van een cliënt […]

Lees meer
Hors Normes

Een Franse bioscoopfilm over mensen met een verstandelijke beperking en complex gedrag, die in de reguliere Franse instellingen geen plek krijgen. En over 2 mannen die wel een plek bieden voor deze mensen. Vanuit liefde voor de mensen en het vertrouwen in wat zij nog wel kunnen. Zij doen dat samen met mensen uit achterstandswijken […]

Lees meer
Het verhaal van Jessica – een begeleider aan het woord

Dit is het verhaal van Jessica. Al bijna twaalf jaar werkt zij voor de organisatie Siza. Deze organisatie biedt zorg en dienstverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Jessica begeleidt op locatie ‘De Kameleon’ kinderen met een ernstig verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Toen Jessica […]

Lees meer
Gehandicaptenzorg in beeld

Het woord gehandicaptenzorg komt slechts één keer voor in de studiehandleiding van Social Work die aan de studenten wordt uitgereikt. Zes keer wordt het woord beperking genoemd in samenhang met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij vinden dat hier verandering in moet komen. Als beginnend professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg gaat het ons aan het […]

Lees meer
Eilandbestaan

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben met extreme moeilijkheden te kampen, die geregeld uitmonden in verregaande vrijheidbeperkende maatregelen. Doorgaans heeft de buitenwacht weinig weet van hun bestaan, behalve wanneer de media zich meester maken van een verhaal over een cliënt die langdurig vastgebonden zit. Ook in de locatie waar dit onderzoek is verricht, is men terecht […]

Lees meer
De Nooduitgang

De Nooduitgang is een praktisch boek dat inzicht geeft in de patronen en mechanismen waar je als hulpverlenend team in terecht komt als je te maken krijgt met probleemgedrag. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij wat probleemgedrag veroorzaakt, wat het in stand houdt en hoe we het samen kunnen verminderen. Auteur: Gerben Bergsma Meer informatie

Lees meer
Blik op EVB+

Lotje Wouters, Romee Smith en Heleen Otters hebben in 2019 onderzoek gedaan naar de motivatie van begeleiders in de gehandicaptenzorg. Specifiek naar de motivatie van begeleiders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Met dit onderzoek leveren zij een bijdrage aan de beeldvorming van deze mensen met EVB+. Dit onderzoek […]

Lees meer
Arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+

Een informatieblad over de arbeidsmarkt rondom mensen met EVB+ opgesteld op basis van ervaringen en verhalen van deelnemers aan het Kennisplatform EVB+. De volgende punten komen aan bod: Wat speelt er op de arbeidsmarktproblematiek rondom mensen met EVB+? Wat betekent de druk op de arbeidsmarkt voor de zorg voor mensen met EVB+? Wat is nodig […]

Lees meer